Nájemní podmínky

Pro ověření totožnosti vyžadujeme při sjednání pronájmu předložení dokladu totožnosti :

Fyzické osoby - předkládají občanský průkaz (řidičský průkaz, cestovní pas)

Právnické osoby - předkládají objednávku firmy se zmocněním, výpis z obchodního rejstříku, občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Zákazník je povinen složit vratnou zálohu - jistinu (pokud není domluveno jinak).

Jistinu nemusejí skládat společnosti, které u nás mají podepsanou celoroční objednávku.

Stroje je možné vracet pouze v otevírací době půjčovny.

Zákazník vrací zapůjčené stroje nepoškozené a čisté,  nebo je povinen kompenzovat náklady spojené s opravami a čištěním stroje.  

Zákazník  plně odpovídá  za případné zcizení stroje, případně mechanické poškození způsobené např. pádem z lešení, přejetí automobilem, nadměrným znečištěním – odkládáním do bahna apod. Závady motorického rázu (běžné opotřebení stroje) jsou rizikem půjčovny.

 

1/2 denní půjčovné = do 4 hodin zápůjčky  

1 denní půjčovné = od 4 hodin zápůjčky až 24 hodin zapůjčení

Víkendové půjčovné = pátek po 15 hodině až  pondělí do 8 hodiny je účtováno jako 1,5 dne zápůjčky

Dlouhodobá zápůjčka = půjčovné nad 5 dní zápůjčky

  

Platba probíhá v hotovosti po vrácení stroje (pokud není domluveno jinak).

 

  

 


Ceník ke stažení zde.